Álláspont a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvényhez javasolt módosító javaslat kapcsán

A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának tagjai meglepetéssel olvasták azt az egyéni képviselői indítványt, amely gyakorlatilag teljes körű mentességben részesítené a mezőgazdasági kartelleket, továbbá megakadályozná a GVH Versenytanácsát bírság szankció kiszabásában.

A javaslat számos szakmai hibától terhes, az uniós jogi szabályok miatt egyébként sem érheti el célját, s ami fontosabb, e cél sem kellően átgondolt.

Vélményünk szerint ma Magyarországon nem nagyon találunk olyan piacot, amelyet úgy érdemes kartellizálni, hogy az nem érinthetné a tagállamok közötti kereskedelmet.

Nem szabad a magyar jogszabályokkal olyan magatartásra bíztatni a mezőgazdaságból élőket, amelyet az uniós versenyjog világosan megtilt, s amelyet szükség esetén az EU Bizottság súlyos bírságokkal szankcionál.

A GVH önállóságát súlyosan csorbítja az a javasolt rendelkezés, amely egy miniszteri állásfoglalás követését írja elő számára.

Nem kellően átgondolt, túlzottan nyitott a mentesülés alanyi köre.

Nem segíti elő a törvények tiszteletét, ha a gazdasági élet egyik legfontosabb szabályának megsértőit utólag mentesítik a bírság megfizetése alól.

A piacgazdaság egyik alapelve, hogy mind a fogyasztók, mind a piaci szereplők számára hosszabb távon optimális kimenetet a szabad és tisztességes verseny eredményez. Az áregyeztető és piacfelosztó kartellek a verseny szabadságán kirívóan sértik, a részes személyeket sok országban, így részben hazánkban is büntetőjogi szankciókkal sújtják. E magatartások legalizálása a mezőgazdaságban nem szolgálja sem a nívós és reális árú magyar termékeket kereső fogyasztók, sem az ilyeneket fáradságos munkával előállító termelők érdekeit.

Nem szándékozott mellékhatásként a javaslat az olcsóbb külföldi termékek térnyerését segíti elő.

Fejes Gábor, Szakadát László, Szilágyi Pál, Tóth Tihamér, Vörös Imre

A Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának tagjai

A fenti vélemény nem feltétlenül tükrözi a Versenyjogi Kutatóközpont minden tagjának álláspontját, vagy akár egyes tagoknak a véleményét.

Budapest, 2012. október 18.

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed