New working paper

Botond Horváth – Tihamér Tóth: Antitrust cases in the financial services sector - an overview of seminal Hungarian and EU cases. PLWP Nr. 2016/6.

Article 101 TFEU and Tpvt. 11. § prohibit anti-competitive agreements, concerted practices and decisions of associations of undertakings if they aim or have the effect to restrict, distort or eliminate competition. EU law shall be applied if the action may have an effect on trade between Member States. Our paper gives an overview of the most important decisions adopted by the EU Commission and the Hungarian Competition Authority (Gazdasági Versenyhivatal: GVH) of the past five years in Hungary and the EU.

pdfThe working paper is available for download here.

Két új tanulmány

Két új tanulmány jelent meg a kutatóközpont tagjainak tollából:

  1. SZILÁGYI, P.: Csoportos keresetek az Egyesült Királyság antitröszt jogában. PLWP 2015/19. http://plwp.eu/legfrissebb/157-2015-19
  2. SZILÁGYI, P.: Az Alkotmánybíróság határozata kartellügyben: Alapjogi kérdések versenyügyekben (2015) VI Jogesetek Magyarázata 17

 

Tóth Tihamér: Az EU Bíróság döntése a görög lignitbányászati jogokról. HCLRC WP 2014/2.

A Versenytükör 2012. évi 2. számában ismertetésre került a Törvényszék 2012 szeptemberében hozott ítélete, amely megsemmisítette a Bizottság EUMSZ 106. cikk (3) bekezdése alapján hozott, Görögországot marasztaló határozatát. Az EU Bíróság 2014. július 17-én azonban a felperes keresetének helyt adva felülbírálta e döntést, s a Törvényszék által korábban nem vizsgált kereseti kérelmek tárgyában újabb eljárásra utasította az első fokú bíróságot. Az uniós jog hatékonyságában bizakodókat elkedvetlenítő tény, hogy a panasz előterjesztését követően 11 év után még mindig nem került pont az ügy végére.

A Bizottság azért lépett fel a Görög Köztársasággal szemben a 106. cikk (3) bekezdésében kapott különleges felhatalmazás alapján, mert megítélése szerint a tagállam az energia piaci liberalizáció sikerét veszélyeztetve adott az állami ellenőrzés alatt álló Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE-nek (továbbiakban: DEI) lignit bányászati jogosítványokat. Ezzel a vállalat a többi erőművet üzemeltető vagy Görögországba exportáló vállalkozásokhoz képest az esélyegyenlőség elvébe ütköző versenyelőnyt élvezett, mivel a barnaszénből a legkisebb költséggel termelhette meg a villamos energiát. A Törvényszék azért helyezte hatályon kívül a bizottsági döntést, mert az nem mutatta be kellő pontossággal, hogy milyen módon élt vissza erőfölényével az állami intézkedés következtében a DEI. A Bíróság most bemutatásra kerülő ítélete fontos megállapításokat tartalmaz az állami monopóliumok létezése, illetve nem mellékesen az esélyegyenlőség, a szomszédos piac monopolizálása és a versenyjog célja kapcsán.

A műhelytanulmány letölthető innen.

Dömötörfy Borbála Tünde: Az Európai Bíróság ítélete a Schindler-ügyben. Az anyavállalat versenyjogi felelőssége, illetve annak megdönthetősége. PLWP 2014/10.

Az Európai Bíróság Schindler Holding és társai ügyben hozott ítélete több szempontból is érdekesnek számít. Az Európai Unió fő felvonó és mozgólépcső gyártó társaságai kartellügyében hozott döntés elleni fellebbezésükben a Schindler Holding és az egyes érintett tagállamokban aktív leányvállalatai összesen tizenhárom jogalapra hivatkoztak. A jogalapok kétségkívül érdekes kérdéseket feszegetnek az alapjogok és a versenyjog vonatkozásait illetően, azonban a jogalapok között az ítélet hozott újdonságokat az anyavállalat felelősségét illetően is a leányvállalatai által elkövetett versenyjogsértésekért. E cikk az ügynek és előzményeinek bemutatását követően ez utóbbi jogalapokat vizsgálja. Az Európai Bíróság tárgyalt ítélete érdekes fejleményeket hozott az anyavállalat meghatározó befolyását illetően. Elméletileg az uniós döntéshozó továbbra is megdönthetőnek tartja az Akzo-vélelmet, ennek gyakorlati megvalósíthatósága azonban az ítélet után egyre kérdésesebbnek tűnik.

A műhelytanulmány letölthető innen.

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed