Versenyjog: Bizottság eljárást indított a Motorola ellen

Brüsszel, 2012. 03. - Az Európai Bizottság két trösztellenes vizsgálatot indított formálisan is a Motorola Mobility Inc. ellen. A Bizottság megvizsgálja, hogy a Motorola vajon visszaélésszerűen, és a standardizáló szervezeteknek adott vállalásaiba ütközően, használta-e a szabványosított nélkülözhetetlen szabadalmait a verseny belső piacon történő korlátozása érdekében, az uniós versenyszabályokba ütközően. Az eljárás megindítása azt jelenti, hogy a Bizottság az ügyeket különösen fontosként fogja megvizsgálni. Az nem jelenti a vizsgálat eredményének megelőlegezését.

Az Apple és a Microsoft panaszát követően, a Bizottság kivizsgálja, különösen, hogy a Motorola a standardnak megfelelő termékekhez nélkülözhetetlen szabadalmi alapján az Apple és a Microsoft zászlóshajó termékei, mint például iPhone, iPad, a Windows és az Xbox vonatkozásában, eltiltást kérvényezve és érvényesítve, vétett-e a standardizáló szervezetek felé tett visszavonhatatlan vállalásaival szemben. A vállalásokban a Motorola arra kötelezte magát, hogy ezekhez a standardhoz nélkülözhetetlen szabadalmakhoz engedélyt ad, tisztességes, ésszerű és diszkriminációmentes feltételek mellett (FRAND). Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy a Motorola magatartása az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 102. cikke szerint tiltott gazdasági erőfölénnyel való visszaélés-e?

Az Európai Bizottság továbbá az Apple és Microsoft azon vádjait is megvizsgálja, hogy a Motorla tisztességtelen licencfeltételeket állapított meg a szabványokhoz nélkülözhetetlen szabadalmi kapcsán, amellyel megsértette az EUMSZ 102. cikkét.

Háttér információk

Az Európai Bizottság horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozó iránymutatásaival (ld. IP/10/1702 és MEMO/10/676) összhangban a standardizáló szervezetek megkövetelik azon szabadalmi jogosultaktól, amelyek szabadalmi nélkülözhetetlen egy standardhoz, hogy vállalják ezen szabadalmak engedélyezését tisztességes, ésszerű és diszkriminációmentes feltételek (FRAND) mellett. A vállalás azt a célt szolgálja, hogy biztosítva legyen a standardizált technológiához a hatékony hozzáférés.

A Motorola ilyen FRAND vállalásokat tett az érintett standardizáló szervezeteknek amikor a második és harmadik generációs ('2G' és '3G') mobil és vezeték nélküli telekommunikáció rendszerek standardját, a H264 videótömörítő standardot és a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) standardját elfogadták.

A torzításmentes verseny biztosítása érdekében, valamint, hogy a standardizáció jótékony hatásai jelentkezzenek, fontos, hogy a FRAND vállalásokat az érintett vállalkozások teljes mértékben betartsák.

2012. január 30-án az Európai Bizottság eljárást indított a Samsung (ld. IP/12/89) ellen annak érdekében, hogy megvizsgálja, vajon a Samsung teljesíti-e a FRAND vállalásait, melyeket a licenctárgyalások során tett, ideértve azt a magatartását is, hogy egyes tagállamokban a nélkülözhetetlen szabadalmi kapcsán eltiltó határozat meghozatalát kérte a bíróságoktól.

2012. február 13-án az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Google megszerezze a Motorola Mobility Inc.-et (ld. IP/12/129), de ez nincs hatással a standardokhoz nélkülözhetetlen szabadalmakkal kapcsolatos potenciális versenyjogi problémák megítélésére.

Az EUMSZ 102. cikke tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, ha érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet. E rendelkezés végrehajtási szabályait az Antitröszt Rendelet (a Tanács 1/2003. sz. rendelete) tartalmazza, amelyet az Európai Bizottság, az Európai Unió tagállamainak nemzeti versenyhatóságai és bíróságai alkalmazhatják. E rendelet 16. cikke szerint a nemzeti bíróságoknak kerülniük kell továbbá az olyan határozat kibocsátását, amely ellentétben állna a Bizottság által kezdeményezett eljárásban a Bizottság által tervezett határozattal.

Az Európai Bizottság tájékoztatta a Motorolát és a tagállamok versenyhatóságait, hogy formális eljárást indított ebben az ügyben.

Európai Bizottság: Bírság a vizsgálat akadályozása miatt

Versenyjog: Az Európai Bizottság 2,5 millió Euró bírsággal sújtotta az Energetický a průmyslový holding és az EP Investment Advisors cseh energetikai társaságokat vizsgálati cselekmények akadályozása miatt

Brüsszel, 2012. március 28.

Az Európai Bizottság összesen 2.500.000. Euró bírságot szabott ki az Energetický a průmyslový holding és az EP Investment Advisors társaságokra, amelyek a Cseh Köztársaságban, az energetikai szektorban aktívak, mivel azok akadályozták az Európai Bizottság vizsgálóinak 2009. november 24. és 26. között folyó versenyfelügyeleti eljárását a prágai irodáikban. A társaságok nem blokkoltak egy e-mail fiókot és átirányították a bejövő e-maileket, amellyel megsértették az ilyen vizsgálatok során fennálló együttműködési kötelezettségüket az Európai Bizottság vizsgálóival és nem fedtek fel minden, a vizsgálat szempontjából releváns iratot.

Joaquín Almunia, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke az alábbiakat mondta: "A társaságok az információt alapvetően olyan IT környezetben tárolják, mint pl. email rendszerek így ezek gyorsan módosíthatóak és törölhetőek. A döntés egyértelmű üzenetet küld minden társaságnak, hogy az Európai Bizottság nem tolerál egyetlen olyan magatartást sem, amely alááshatja a vizsgálataink integritását és hatásosságát azáltal, hogy a vizsgálat során az információt meghamisítják.'

A vizsgálatról szóló végzés megküldését követően 2009. november 24-én az Európai Bizottság vizsgálói kérték további értesítésig kulcsfontosságú személyek e-mail fiókjainak blokkolását. Ezt azáltal érte el, hogy olyan új jelszavakat állított be, amelyeket csak az Európai Bizottság vizsgálói ismertek. Ez standard intézkedés a vizsgálatok elején annak érdekében, hogy a vizsgálók kizárólagos hozzáféréssel rendelkezzenek az e-mail fiókok tartalmához és, hogy megakadályozzák a keresés során a fiókok módosítását. A vizsgálat második napján az Európai Bizottság vizsgálói észlelték, hogy egy fiók jelszavát módosították az első napon annak érdekében, hogy a fiók használója hozzáférhessen a fiókhoz.

A vizsgálat harmadik napján az Európai Bizottság vizsgálói felfedezték, hogy a munkavállalók egyike előző nap azt kérte az IT részlegtől, hogy minden, egyes blokkolt fiókokra érkező e-mailt irányítson át ezen fiókokról egy szerverre. A társaság elismerte, hogy ezt az eljárást legalább egy e-mail fiók esetén alkalmazta. Ennek köszönhetően a bejövő e-mailek nem voltak láthatóak az érintett fiókokban, azok nem voltak kereshetőek a vizsgálók által és az integritásuk sérülhetett.

A vizsgálat háttere

2009. november 24. és 26. között az Európai Bizottság helyszíni vizsgálatokat folytatott cseh társaságoknál. A társaságok az áram és lignit szektorokban aktívak és az Európai Bizottság az Európai Unió versenyjogi szabályainak megsértésének lehetősége miatt vizsgálódott, mivel a magatartásuk korlátozó piaci magatartás és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés lehet (lásd az EUMSZ 101. és 102. cikkeit, továbbá: MEMO/09/518).

Az Európai Bizottság 2010 májusában indított eljárást az ügyben (lásd IP/10/627) és kifogásközlést küldött a társaságoknak 2010 decemberében, amelyben részletezte a kifogásait (lásd IP/10/1748). A mai döntés az első amely e-mailekhez kapcsolódóan megállapította a vizsgálat akadályozását annak folyamán.

A vizsgálatok háttere

A helyszíni vizsgálatok lebonyolításának joga az Európai Bizottság vizsgálati jogosítványainak egyik legfontosabb eszköze a versenyszabályok megsértésének felderítésére. A vizsgálók jogosultak a vállalkozáshoz kapcsolódó iratok vizsgálatára és másolására, függetlenül attól, hogy azokat milyen formában tárolják. Annak érdekében, hogy az elektronikus fájlokat nehogy megsemmisítsék, a vizsgálók rutinszerűen intézkedéseket hoznak, hogy hozzáférhessenek minden irathoz a vizsgálatok során.

Így például a vizsgálók azonosítják a vizsgált társaság kulcsfontosságú személyeinek e-mail fiókjait és azon intézkedések részeként, hogy megakadályozzák a tartalom megsemmisítését, blokkolják a hozzáférést ezen e-mail fiókokhoz a vizsgálat idejére. Az Európai Bizottságnak nem csak a vizsgálatot megelőző e-maileket kell tudnia megvizsgálnia, hanem azon e-maileket is, amelyeket a vizsgálati folyamán váltanak.

A társaságok kötelezettségeit ez Európai Bizottság vizsgálói által folytatott vizsgálatok során az 1/2003. sz. rendelet 20. cikk (4) bekezdése és 23. cikke tartalmazza, így pl. hogy információt kell szolgáltatniuk, valamint biztosítaniuk, hogy a versenyjogi vizsgálathoz kapcsolódó minden irathoz hozzáférés legyen.

Ezeket a kötelezettségeket az Európai Unió Törvényszéke megerősítette egy 2010-es ítéletében (T-141/08. sz. ügy), amelyben elutasította az E.ON keresetét a vizsgálat során a pecsét sérülése miatt az Európai Bizottság által kiszabott 38 millió Eurós büntetéssel szemben (lásd MEMO/10/686).

Az 1/2003. sz. rendelet 23. cikk (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az Európai Bizottság a társaság előző üzleti év teljes forgalmának 1 %-áig terjedő bírságot szabhat ki, ha azok szándékosan vagy gondatlanul a vizsgálat során az üzlethez kapcsolódóan kért iratokat vagy egyéb nyilvántartásokat hiányos formában nyújtják be, vagy egy elrendelt helyszíni vizsgálatnak nem vetik alá magukat.

Az eredeti sajtóközlemény elérhető itt.

Versenyjog: Az Európai Bizottság piaci teszt alá veti a Siemens és Areva vállalásait a nukleáris energia technológiai piacokon

Versenyjog: Az Európai Bizottság piaci teszt alá veti a Siemens és Areva vállalásait a nukleáris energia technológiai piacokon

Brüsszel, 2012. március 14. - Az Európai Bizottság várja az érdekelt felek észrevételeit a Siemens és Areva által vállalt kötelezettségek kapcsán amelyeket annak érdekében vállaltak, hogy eloszlassák az uniós versenyjogi szabályok megsértésével kapcsolatos aggodalmakat. Az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Siemens és Areva által kötött, számos nukleáris technológiai piacot érintő versenytilalmi megállapodás sértheti a versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó szabályokat (EUMSZ 101. cikk). A Siemens és az Areva azt vállalták, hogy csökkentik mind a termékskálát, mind a versenytilalmi kötelezettségek időtartamát. Ha a piaci teszt megerősíti, hogy a javasolt kötelezettségvállalások orvosolják a versenyaggályokat, akkor az Európai Bizottság az 1/2003. sz. rendelet 9. cikke alapján olyan határozatot fogadhat el, amely a kötelezettségvállalásokat jogilag kötelezővé teszi a Siemens és Areva számára.

2001-ben az Areva és a Siemens egy közös vállalkozást hoztak létre Areva NP néven és egy versenytilalmi megállapodást kötöttek. A versenytilalmi megállapodás a közös vállalkozásnál hosszabb időre szólt. 2009-ben az Areva egyedüli irányítást szerzett az Areva NP felett.

Az Areva NP fő termékeinek és szolgáltatásainak piacai tekintetében az Európai Bizottság arra jutott az előzetes vizsgálatát követően, hogy a versenytilalmi megállapodás túlságosan korlátozó, mivel az három éven túlmenően megakadályozza, hogy a Siemens versenyezzen az Areva NP-vel azt követően, hogy az Areva egyedüli irányítást szerzett az előbbi felett. Az Areva NP fő termékeinek és szolgáltatásainak piaca magába foglal nukleáris szigeteket, nukleáris szolgáltatásokat és nukleáris fűtőanyag összeszerelést.

Az Európai Bizottság előzetes vizsgálata kitért az Areva NP nem fő termékeinek és szolgáltatásainak piacaira is. Ezek olyan piacok, amelyeken a közös vállalkozás léte alatt az Areva NP nem volt aktív a saját termékeivel, továbbá nem vett vásárolt a Siemenstől. E tekintetben az Európai Bizottság arra jutott, hogy a versenytilalmi megállapodás egészében sérti az Európai Unió versenyjogi szabályait a tekintetben, hogy az a Siemens közös vállalkozásból történő kiválást követően is alkalmazandó. Ezek a piacok többek között magukban foglalnak hagyományos szigeteket és a nukleáris szigetekhez szükséges bizonyos elemeket.

Javasolt kötelezettségvállalások

A felmerülő problémák orvoslására a Siemens és az Areva azt vállalták, hogy csökkentik mind a termékskálát, mind a versenytilalmi kötelezettségek időtartamát. A társaságok felajánlották, hogy a versenytilalmi kötelezettséget korlátozzák az Areva NP minden fő termékére és szolgáltatására a Siemens közös vállalkozását követő három éves időtartamra, valamint, hogy teljesen megszüntetik azt a nem fő termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ugyan ezen kötelezettségvállalások alkalmazandóak a titoktartási záradékra a felek között amennyiben annak a versenytilalmi záradékkal azonos hatása van.

Háttér

Az Európai Bizottság 2010 májusában vizsgálatot indított (lásd IP/10/655) és tájékoztatta a Siemenst és az Arevat 2011 decemberében, hogy a versenytilalmi megállapodás az uniós versenyjogi szabályokba ütközhet.

Az eredeti versenytilalmi megállapodás, amely az Areva NP közös vállalkozás létrehozatalakor került megkötésre 2001-ben, a tervek szerint nem csak a közös vállalkozás létének idejére szólt, hanem a Siemens közös vállalkozásból történő kilépését követő 11 évre is. Miután a Siemens 2009 elején bejelentette, hogy kiválik a közös vállalkozásból és választottbíróság 2011-ben a versenytilalmi megállapodást kb. négy évre csökkentette minden olyan termék esetén, amelyre a klauzula eredetileg vonatkozott.

A Siemens és az Areva által javasolt kötelezettségvállalások összegzését közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A kötelezettségvállalások teljes, nyilvános változata elérhető az Európai Bizottság honlapján. Érdekelt felek a közzétételtől számított egy hónapon belül adhatják be az észrevételeiket.

Ha a piaci teszt megerősíti, hogy a javasolt kötelezettségvállalások orvosolják a versenyaggályokat, akkor az Európai Bizottság az 1/2003. sz. rendelet 9. cikke alapján olyan határozatot fogadhat el, amely a kötelezettségvállalásokat jogilag kötelezővé teszi a Siemens és Areva számára.

Az eredeti sajtóközlemény itt érhető el.

Versenyjog: Az Európai Bizottság megerősíti, hogy előzetes bejelentés nélküli vizsgálatot tartott a TAP-Brussels Airlines vizsgálathoz kapcsolódóan

Az Európai Bizottság megerősíti, hogy 2011. december 13-án a Bizottság tisztségviselői előzetes bejelentés nélküli vizsgálatot tartott a Brussels Airlines és a TAP Portugal belgiumi és portugál telephelyein. Korábban az évben a Bizottság eljárásokat indított a két légitársaság közötti code-share megállapodások fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásai miatt. A Bizottságban felmerült, hogy a megállapodások azokon a vonalakon ahol versenyeznie kellene a két társaságnak, tovább mennek mint az ülések eladása, amely önmagában is már eltérés az iparágban használatos azon gyakoribb módszertől, amikor is egy légitársaság helyeket ad el egy partner olyan útvonalakon működő járatain, amelyen ő maga nem indít járatot. A Bizottság attól fél, hogy a TAP és a Brussels Airlines megsérthették az Európai Unió kartelleket és korlátozó üzleti magatartásokat tiltó versenyjogi szabályait (az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke).

Az Európai Bizottság tisztségviselőivel tartottak az adott nemzeti versenyhatóságok hivatalnokai is.

A Brussels Airlines és a TAP-nál folytatott vizsgálatok egy, a légitársaságok közötti code-share megállapodásokat elemző folyamatban lévő vizsgálathoz kapcsolódnak (lásd IP/11/147). Bár az Európai Bizottság eddig elsősorban a code-share megállapodások fogyasztókra gyakorolt lehetséges hatásai miatt aggódott, jelenleg azonban már alappal gyanít jogellenes összejátszást a felek között.
Az előzetes bejelentés nélküli vizsgálatok előzetes eljárási cselekmények feltételezett versenykorlátozó gyakorlatok esetén. Az a tény, hogy a Bizottság ilyen vizsgálatot folytat nem jelenti azt, hogy a társaságok versenykorlátozó magatartást követtek volna el, továbbá nincs hatással az eljárás végkimenetelére e tekintetben. A Bizottság figyelembe veszi a védekezéshez való jogot, különös tekintettel a társaságok meghallgatáshoz való jogára a versenyjogi eljárások során.
Nincs jogilag előírt határidő a versenykorlátozó magatartások vizsgálata kapcsán folyó eljárások befejezésére. Ezek hossza számos tényezőtől függ, mint pl. az egyes ügyek bonyolultsága, a vállalkozások Bizottsággal való együttműködésének terjedelme és a védelemhez való jog gyakorlása.

Eredeti sajtóközlemény.

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed