Sikeres kutatási pályázat: Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei

Dr. Tóth Tihamér vezető kutató irányításával sikeres OTKA pályázatot (K109414) nyújtottunk be 'Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei címmel'. További résztvevő kutatóink: Dr. Papp Mónika, Dr. Szilágyi Pál és Dr. Tóth András.

A kutatás rövid összefoglalója:

A jelenlegi kormányzat aktív állami szerepre épülő gazdaságpolitikát folytat, mely a ‘mainstream’ irányzatokat képviselők oldalán gyakori kritika tárgyát képezi. A pályázat által támogatott kutatás célja, hogy bemutassa a jelenkori magyar gazdaságpolitika európai uniós jogi korlátait, megvizsgálja e keretek megváltoztatásának lehetőségeit. A kutatás fókuszáltsága érdekében az uniós versenyjog állami versenykorlátozásokra vonatkozó részét és a négy gazdasági szabadság jogát, ezek egymással való kapcsolatát dolgozzuk fel konkrét példák alapján. Fontos kérdés lesz, hogy mi az uniós gazdasági alkotmány pontos tartalma és hogy ez mennyiben képezheti akadályát a nemzeti gazdaságpolitikáknak. Megkíséreljük megválaszolni, hogy hol és mennyiben indokolt az állam gazdasági szerepvállalása, beavatkozása a piaci folyamatok szabad folyásába.

Cikk folytatása

állam gazdasági szerepvállalása, OTKA, állami versenyjog

A „fogyasztó” képe(i) az EU jogban: Szabályozás, Gazdasági Szabadságok és Versenyjog

A „fogyasztó” képe(i) az EU jogban: Szabályozás, Gazdasági Szabadságok és Versenyjog

Beszámoló az Oxfordi Egyetem Európai és Összehasonlító Jogi Intézete által 2014. március 27-28-án rendezett konferenciáról

Az Európai és Összehasonlító Jogi Intézet által szervezett konferencián európai magánjogászok, versenyjogászok és fogyasztóvédelmi jogászok járták körül azt a témát, hogy a fogyasztó hogyan jelenik meg mint „védendő jogi tárgy” az európai uniós jog különböző szakágaiban. Ez a szemlélet rávilágított arra, hogy a fogyasztó képe mennyire más lehet attól függően, hogy a másodlagos jogi szabályozás alanyaként gondolunk-e rá vagy például a bírósági esetjogban élvez privilegizált szerepet mondjuk mint a belső piaci, védjegyjogi vagy a versenyjogi rendelkezések által védett személyi kör. Ez az összefoglaló néhány, a konferencián elhangzott gondolatot foglal össze, a teljesség és a részletesség igénye nélkül. A tizenhét előadás közül teljesen szubjektív módon, saját preferenciám szerint választottam ki kettő, azonban meg kell jegyezni, hogy a többi előadó is igen érdekes gondolatokat vetett fel, amelyeket a konferencia szervezőinek elképzelése szerint egy szerkesztett kötetbe foglalnak bele.

Cikk folytatása

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed