Bírságpolitika a GVH gyakorlatában

A Gazdaság Versenyhivatal Versenykultúra Központja támogatásával kutatást folytatunk a GVH bírságolási politikájával összefüggésben. A projekt eredményeit összegző tanulmány és workshop 2012 májusában kerül a publikum elé. Kitérünk a szankcionálás jogbölcseleti, jogtudományi és közgazdasági alapjaira, bemutatjuk a jelentősebb európai országok tapasztalatait, részletesen feldolgozzuk a GVH Versenytanácsának gyakorlatát, a korábbi bírságközlemények alkalmazását és kitérünk a GVH döntéseit felülvizsgáló bírósági ítéletek főbb megállapításaira, valamint a bírságoló eljárásokban érvényesülő eljárásjogi, emberi jogi jogelvekre is. A szankciók hatékonyságáról egy honlapunkon hozzáférhető kérdőív segítségével mérjük fel a vállalkozások véleményét.

A bírásgpolitikával kapcsolatos kérdőíves felmérések elérhetőek az alábbi linkeken:

A versenyjogi bírságok hatása a vállalkozások viselkedésére

A versenyjogi bírságok hatása a vállalkozások társulásai, érdekképviseleti szervek viselkedésére

A kutatás eredményeként az alábbi tanulmáyok születtek:

pdfFrivaldszky János: Jogi kényszer és jogi szankció jogelméleti szempontból, Versenyjogi Kutatóközpont, Versenyjogi tanulmányok 2012/1.

pdfVersenyfelügyeleti érdemi bírság szabályozása és alkalmazási gyakorlata 1991. január 1. és 2000. december 31. között

pdfA Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának bírságkiszabási gyakorlata - 2001-2011

pdfSzakadát László: Szankciók antitröszt eljárásokban, Versenyjogi Kutatóközpont, Versenyjogi tanulmányok 2012/2.

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed