Kutatások

A Versenyjogi Kutatóközpontban az elmúlt években több nagyszabású kutatás folyt, valamint folyik. A kutatásaink a versenyjog és versenypolitika minden ágát felölelik. Kiemelt kutatási témák közé tartozik az állam gazdasági szerepvállalása, a fúziókontroll, a magyar versenypolitika fejlődése, valamint a sport és versenyjog viszonya.

Jelenleg több kutatásunk is folyik, így:

  • A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése c. kutatásban a versenyjoggal kapcsolatos felmerülő kérdéseket vizsgáljuk a K 105559. sz. OTKA pályázat keretei között.
  • Szintén az OTKA keretei között folyik Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei c. kutatás (109414. sz. OTKA pályázat).

2012-ben zárult a Versenyjogi Kutatóközpont keretei között folyó, a 'Verseny szerepe és felfogása Magyarországon' c. OTKA kutatás (OTKA szám: 78683). Ennek keretében a verseny intézményének elfogadottságát vizsgáltuk elméleti szinten, valamint empirikus úton. Bővebben: A verseny szerepe és felfogása Magyarországon OTKA kutatás

A Gazdasági Versenyhivatal támogatásában folyit a közelmúltban két kutatásunk: 'A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatokat érintő vállalati önszabályozás perspektívái Magyarországon' és 'A versenyfelügyeleti bírság elmélete és gyakorlata' c. kutatások.

Kutatásaink eredményeként jelent meg a közelmúltban 'A versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények'. c. kötet. [BOYTHA GYÖRGYNÉ (szerk.): A versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények. HVG-ORAC: Budapest, 2009.]

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks Linkedin RSS Feed